Подкрепи с фейсбук

Манифест за силна България в обединена Европа

Призоваваме нашите бъдещи и настоящи политици да работим заедно с открити сърца за еднакво отношение към всички граждани с искрено желание да изградим една силна България, заемаща своето достойно място в обединена и демократична Европа.

Нека заедно кажем:

Не на езика на омразата! Подписваме настоящия Манифест с разбирането, че конституционната и законова защита на свободата на словото не се простира върху речта на омразата. Не трябва да забравяме уроците, които ни карат да се срамуваме, плачем и накрая усмихнем, защото всичко е в миналото. А когато омразата надвисне над нас, ясно и категорично трябва да развенчаем и спрем всички разклонения на ненавистта – антисемитизма, антициганизма, ислямофобията, хомофобия, ксеонофобията и редица други отровни идеологии, които са способни да родят чудовища по-огромни и по-опасни от тези в миналото.

Не на разрушаването на домове! Не на нарушаването на Европейската Конвенция за Правата на човека! Не на нарушаването на принципите, закрепени в българското законодателство - съразмерност, истинност, равенство. Наш дълг е като част от най-развития свят да гарантираме правото на дом на всеки наш съгражданин, а ако е необходимо – да изискаме целенасочени мерки от страна на ЕС.

Не на манипулациите и предизборната търговия с надеждите на хората! Манипулацията е основна заплаха за демократичните устои на България и Европа

Пълния текст на манифеста